โปรโมทสินค้าออนไลน์ คุณรู้ ทุกคนรู้ แต่ทำไม ไม่มีใครซื้อ

โปรโมทสินค้าออนไลน์ คุณรู้ ทุกคนรู้ แต่ทำไม ไม่มีใครซื้อ

ทำการตลาดออนไลน์มานานหลายปี ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณจะ…หยุด! ธุรกิจที่สร้างมากับมือไว้เพียงเท่านี้จริงหรือ? ตามเทรนด์ให้ทัน ตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้ว อย่าอยู่กับที่ ลงมือทำก่อน มีโอก...