ทำการตลาดออนไลน์ให้มัดใจคนทุก Gen ได้ยังไง

ในวันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เรามากขึ้น เรียกได้ว่าเกือบทุกขั้นตอนในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ Internet ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ จาก SmartPhone ของทุกคน ทำให้หลายธุรกิจลงมาบุกช่องทาง Online Marketing มากขึ้น

แต่ทั้งนี้คนที่อยู่บนโลก Online ก็มีหลากหลายช่วงวัย หลายรูปแบบ หลากความสนใจ  ที่นี่เราจะเจาะไปหากลุ่มลูกค้าของเราและสื่อสารให้ตรงจุดได้ยังไง บทความนี้จะช่วยคุณคลายความสงสัยคุณได้ เพราะแต่ละช่วงวัยก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป การเข้าใจลูกค้าแต่ละ Gen จะช่วยให้เราสื่อสารไปหาเค้าได้ดีขึ้น

ลูกค้าแต่ละ GEN เราทำการตลาดออนไลน์อย่างไร ให้มัดใจลูกค้าได้?

มัดใจคนเจนนี้ควรเน้นการทำคอนเทนต์

Baby Boomer : Age 55+ วัยเกษียณเน้นการตลาดกลุ่ม Value

เป็นกลุ่มคนช่วงวัยที่อยู่ในยุคที่บ้านเมืองสงบหลังจากภาวะสงคราม และต้องช่วยกันฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็งแกรงอีกครั้ง ทำให้คน Gen นี้ ทุ่มเทชีวิตกับการทำงานหนัก มีความอดทนสูง ประหยัดอดออมเพื่อสร้างตัว จึงร่ำรวยทั้งเงินและเวลา เมื่อตอนนี้เกษียณแล้วจึงเริ่มใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง

ซึ่งคน Gen นี้มีลักษณะนิสัยที่จริงจัง เคารพกฏกติกา เคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และให้ความสำคัญกับความรู้สึก ทั้งต่อตัวเองและที่ผู้อื่นมีให้มา

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 • มองหาตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ในการจับจ่ายแต่ละครั้ง (เพราะเป็นช่วงวัยที่หาเงินมาอย่างยากลำบาก)
 • ยินดีจ่ายให้กับสินค้าที่สร้างสุนทรียะ (เริ่มใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง)
 • ไม่รู้จัก influencer รุ่นใหม่ / รับข้อมูลจากคนวัยเดียวกัน

Gen X : Age 39-54 กลุ่มศักยภาพในการทำการตลาด

Gen X : Age 39-54 กลุ่มศักยภาพในการทำการตลาด

เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพต่อธุรกิจ เป็นวัยที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของหน้าที่การงาน จึงมีอำนาจในตัดสินใจเป็นอย่างมาก

ลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความคิดเปิดกว้าง สามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเอง ชอบศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ให้กับตัวเอง ให้ความสำคัญเรื่องงานและครอบครัวเท่าๆกัน อีกทั้งยังมองหาความมั่นคงทางอารมณ์และความรู้สึกอีกด้วย

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 • วางแผนก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ
 • ข้อมูลจำเป็นมากในการตัดสินใจซื้อ
 • เริ่มใช้เงินก้อนใหญ่ เพื่อทำให้ชีวิต successful มากขึ้น โดยของที่จะซื้อต้องเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงรสนิยม และสะท้อนภาพลักษณ์ของตัวเอง

เกาะติด Social Media

Gen Y : Age 23-38 เกาะติด Social Media

คน Gen Y เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเป็นสากล เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ รักความสะดวกสบาย อยู่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและเฟื่องฟู มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ

ลักษณะนิสัยของคน Gen นี้ มักต้องการความชัดเจนในทุกๆ เรื่อง ต้องการสร้างสมดุลเวลาให้ตัวเอง อีกทั้งยินดีจะจ่ายเงินให้กับการได้รับประสบการณ์ที่ชอบหรือแปลกใหม่ ที่ตนเองพึงพอใจ

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 • ยินดีจ่าย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน Social media หรือเพื่อให้เกิดโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่ง
 • ชอบความคุ้มค่า แต่ก็ยังมีเรื่อง emotion มาเกี่ยวข้อง
 • ภูมิใจกับการได้รับการยอมรับ การได้รับสิทธิพิเศษ หรือ การได้มีตัวตน ในสายตาคนอื่น

Gen-Z-online-marketing-targeting

Gen Z : Age 4-24 เน้นประสบการณ์ในสินค้าและบริการ

Gen Z เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เรียนรู้ได้รวดเร็ว เพราะอยู่กับสื่อดิจิทัลมาโดยตลอด ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ พวกเขาจึงเปิดรับกับสิ่งแปลกใหม่ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ตัวเองบนโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 • ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กับตนเองมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์
 • ไม่เลือกสินค้าจากกระแสหลัก แต่ซื้อตามคนที่สนใจเรื่องเดียวกับตน

Gen Alpha

Gen Alpha : Age 0-9 ชอบลองเรียนรู้ผ่าน Micro Influencer

กลุ่มคน Gen นี้ เกิดและเติบโตมาพร้อมความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว มีการยืดหยุ่นในการปรับตัวค่อนข้างสูง ชอบความท้าทาย ชอบลอง/เรียนรู้

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 • เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคน Gen X
 • Micro influencer มีบทบาทต่อการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลผ่านช่องทางวีดีโอ (พูด/speak)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงวัย ก็จะมี Key การสื่อสารไปหาพวกเค้าคนละแบบ อีกทั้งในแต่ละ Gen เองก็จะมีการสนใจที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถทำการตลาดออนไลน์โดยพูดเรื่องเดียว หรือ Key Message เดียวไปหาทุกกลุ่มคนได้

ฉะนั้นแล้วการที่เราเข้าใจแต่ละ Gen จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปผสมผสานกับความสนใจเฉพาะเรื่อง แล้วสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องได้ และแน่นอนว่าชื่อแบรนด์ ความนิยม และยอดขายของแบรนด์จากช่องทางออนไลน์ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัพเดตต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Marketing ได้ที่ บล็อกการตลาดออนไลน์

ที่มา TCDC , Thumpsup

Related Post