Get In Touch

เราช่วยให้คุณก้าวนำทุกความเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในโลกของการตลาด
CONSULTATION

Contact Info

TIKTOK CEO BRANDING

ปั้น CEO ให้ดังด้วย Tiktok marketing solutions

TikTok CEO Branding คืออะไร

ที่จะทำให้คุณเป็น CEO ที่มีชื่อเสียงในโลกของ TikTok เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวของคุณและแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเป็นที่รู้จักได้ง่ายๆด้วยบริการของเรา

What is TikTok CEO Branding?

TikTok CEO Branding คือการสร้างตัวตน หรือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยการบอกเล่าเรื่องราวผ่าน ผู้นำขององค์กร เจ้าของธุรกิจ หรือ CEO ของแบรนด์ ซึ่งจะนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม TikTok สิ่งนี้จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำ สร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ภาพลักษณ์ที่ดีหรือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ CEO ก็จะส่งผลต่อการจดจำแบรนด์ของลูกค้าด้วยเช่นกัน

TikTok CEO Branding Rate Card

STORYTELLING & COMMUNICATION

– วางแผนการสื่อสารแบบมืออาชีพในแพลทฟอร์มที่เหมาะสม เช่น TikTok YouTube เป็นต้น
– วางกลยุทธ์ Social Media Branding ให้เป็นที่รู้จัก
– สร้าง Personal Branding Content แบบมืออาชีพ

IMPLEMENTATION & PRODUCTION

– ผลิต Content ทั้ง Short Clip / Candid Photo ให้เหมาะสมกับสื่อทั้ง Online และ Offline

– ออกแบบระยะเวลาในการ Launch แต่ละ Content อย่างเหมาะสม

– กระตุ้นการรับรู้ด้วย Ads Spending และ Optimization Ads ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด

WHY TIKTOK CEO BRANDING

1.การมีตัวตน

 

ปัจจุบันอยู่ในยุคของ Social Media ที่การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งสามารถทำได้หลากหลาย Platform เช่น Facebook, Instagram หรือ Twitter แต่การทำ TikTok CEO Branding เมื่อเทียบกับ Platform อื่นๆ แล้ว คุณสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้แน่นอน หากทำ Content ได้ดีและตรงกลุ่มเป้าหมาย คุณก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงนั่นเอง และหากเจ้าของธุรกิจทำ TikTok CEO Branding ในการสร้างตัวตนของตัวเองให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ได้ ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราและสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

2.ทำให้เกิดความเชื่อมั่น

 

การทำ TikTok CEO Branding จะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ผู้บริโภคหลายคนสามารถรับรู้ได้ว่าใครคือเจ้าของธุรกิจนั้นๆ และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน หากเจ้าของธุรกิจเป็นที่รู้จัก เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะสนับสนุนสินค้าหรือบริกาอย่างเต็มที่ การทำ TikTok CEO Branding จึงสร้างการจดจำมากยิ่งขึ้น ความน่าเชื่อถือย่อมตามมาอย่างแน่นอน

 

3.โอกาสสร้าง Connection

 

เมื่อคุณทำ TikTok CEO Branding ก็จะมีโอกาสเกิดการต่อยอดให้รู้จักคนที่มากขึ้น ทั้งจากเครือข่ายคู่ค้า เครือข่ายลูกค้า และเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆจากคนในธุรกิจอื่น  ซึ่งการทำ TikTok CEO Branding ทำให้คุณเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ โอกาสในการที่จะสร้างเครือข่ายย่อมทำได้ง่ายละรวดเร็ว หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้แล้ว คุณก็จะมีโอกาสได้ออกไปพูดตามงานต่างๆและพบผู้คนมากมายอย่างแน่นอน หลังจากที่คุณมีเครือข่ายที่ดีก็สามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้หลากหลายทิศทางอีกด้วย

 

OUR PACKAGES

TikTok CEO Branding Rate Card

WHY US

K Innovation เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ TikTok CEO Branding ด้วยประสบการณ์การทำโฆษณาออนไลน์กว่า 13 ปี และดูแลแบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ 

 

เราจะช่วยวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารระหว่างแบรนด์ของคุณและแพลทฟอร์มที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะสร้าง Personal Branding ให้คุณโดยทีมผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

GET IN TOUCH

CONTACT US