Influencer คือใคร Influencer Marketing มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกการตลาดออนไลน์?

Influencer เกิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เมื่อโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน แบรนด์จึงต้องคอยสรรหากลยุทธ์แบบใหม่มาเรียกความสนใจจากผู้บริโภค และเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย เพียงค้นหาผ่าน Search Engine ก็ได้รับข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ทั้งรีวิว และคำแนะนำจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยคอนเซปที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้ ถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการนำบุคคลที่ผู้บริโภคชื่นชอบมาช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเรียกว่า Influencer Marketing

ในปี 2012 Google ได้ให้คำนิยามที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ว่า Zero Moment Of Truth (ZMOT หรือ ซีม็อท) หรือ จุดก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไปหน้าร้านหรือเลือกซื้อสินค้านั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อการเลือกซื้อสินค้าในยุคปัจจุบัน ที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญ ซึ่งหลายแบรนด์ก็ได้มีการปรับตัวและทำการตลาดเพื่อรองรับพฤติกรรมใหม่ๆ ของผู้บริโภคเหล่านี้

Influencer marketing zmot with thinkwithgoogle

โดยสามารถอธิบายปัจจัยการเลือกซื้อของผู้บริโภคทีละส่วน ได้ดังนี้

  1. Stimulus ช่วงที่เกิดการกระตุ้น เป็นการสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับผู้บริโภค เช่น การโฆษณา รวมถึงการบอกต่อ (Word Of Mouth)
  2. Zero Moment Of Truth (ZMOT) เป็นช่วงที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น การเข้าชมรีวิว หรือ การค้นหาข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ
  3. First Moment Of Truth (FMOT) เป็นช่วงที่ผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กับหน้าร้าน รวมถึงการสัมผัสและทดลองสินค้าหรือบริการ ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น การทดลองขับรถ หรือ เข้าชมบ้านตัวอย่าง
  4. Second Moment Of Truth (SMOF) เป็นอีกช่วงที่น่าจับตามอง เพราะเป็นความพึงพอใจหลังบริโภค ว่า Feedback ที่ได้จะเป็นอย่างไร (ดีหรือไม่ดี) หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ก็อาจเกิดการแนะนำ บอกต่อกันไป

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ZMOT มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้และสนใจในสินค้าหรือบริการแล้ว ก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจซื้อนั้น ผู้บริโภคจะต้องทำการเสพข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้ความมั่นใจมากที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งรวมไปถึงการอ่านรีวิวหรือบุคคลต่างๆ ที่เขาติดตามนั่นเอง

เมื่อ Influencer มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกซื้อของผู้บริโภค หลายแบรนด์จึงนำ Influencer Marketing มาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดี

Influencer Marketing Youtube Platform Example ภาพ – DanPattieTV

เลือก Influencer อย่างไรให้ตอบโจทย์?

– เริ่มจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและตรงความต้องการ เพื่อเลือกคนให้เหมาะสมกับแบรนด์
– เลือกใช้ Platform ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
– อย่าตัดสินจากยอด Follower แต่ให้ดูไปถึง % การ Engagement ด้วย

นอกจากการเลือกใช้ Influencer แล้ว การเลือกสื่อที่ใช้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กัน

– หากต้องการสร้างเทรนด์หรือกระแส ให้ใช้ Twitter
– หากต้องการสร้างการสื่อสาร ให้ใช้ Facebook
– หากต้องการสร้างอิมเมจ และยอดขาย ให้ใช้ Instagram

และในบางครั้งการเลือกใช้เฉพาะ Celeb หรือ Influencer เบอร์ใหญ่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพราะยังมีการใช้  Micro influencer  หลายคนมาช่วยสร้าง Share of voice ได้อีกด้วย

แต่จะเลือกใช้วิธีไหน ก็สุดแล้วแต่ทางแบรนด์จะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่แคมเปญจาก Influencer จะประสบความสำเร็จ หากไร้การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี ต่อให้มีผู้ช่วยโปรโมทมือดีก็เท่านั้น นี่แหละ! ความท้าทายของโลกตลาดออนไลน์

Influencer Campaign Example

 

Influencer Marketing IG Platform Example
ภาพ – IG Punpro
Influencer Marketing Instagram Platform Example
ภาพ – IG Pimtha
Influencer Marketing Facebook Platform Example
ภาพ – Paigunna
Influencer Marketing Facebook Platform Example
ภาพ – BoomTharis
Influencer Marketing Twitter Platform Example
ภาพ – ภาพมิลค์เศษใจ
Influencer Marketing Twitter Platform Example
ภาพ – Peachii
Influencer Marketing Tiktok Platform Example
ภาพ – Protexthailand
Influencer Marketing Tiktok Platform Example
ภาพ – Faifah

ข้อมูล. sproutsocial, later, thinkwithgoogle, marketingoops

Related Post