shutterstock_193795706

3 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Facebook ads ในปี 2015

Facebook ads ต้องการที่จะ drive ผลลัพธ์ธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อภายนอก แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถจ้างสื่อภายนอกองค์กรคุณให้มาช่วยในการทำ Facebook ads ของคุณ เช่น ก...

shutterstock_125751353

10 ขั้นตอนง่ายๆในการทำให้ Viral Marketing ของคุณประสบความสำเร็จ

10 ขั้นตอนง่ายๆในการทำให้ Viral Marketing ของคุณประสบความสำเร็จ เข้าใจว่า Viral คืออะไรให้ลึกซึ้ง – Viral คือการที่รูปภาพ วีดีโอ ข้อมูลต่างๆถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วอินเตอร์เน็ต แคมเปญ V...

1 2 3 4 5 6 7 8